Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο


Με διαγωνισμό διευθυντές και τμηματάρχες


Αυστηρότερο για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ελάχιστοι -μόλις δύο στους δέκα- θα μπορούν να προχωρήσουν στον πρώτο βαθμό κατακτώντας την κορυφή της πυραμίδας στο Δημόσιο, περισσότερο όμως αξιοκρατικό, αφού διευθυντές και τμηματάρχες θα επιλέγονται με ανοιχτή διαδικασία και ύστερα από διαγωνισμό, είναι το νέο βαθμολόγιο που παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Ρέππας.


Το νέο βαθμολόγιο εισάγει εμμέσως πλην σαφώς την έννοια του κρατικού υπαλλήλου, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα να μετακινούνται οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες των υπουργείων και συνδέει άμεσα και κατ' αντιστοιχία το βαθμό του υπαλλήλου με το μισθό του αφού οι αποδοχές θα συναρτώνται με την προαγωγή του.
Η βαθμολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν θεωρείται πλέον δεδομένη ύστερα από θητεία ορισμένων χρόνων στον κάθε βαθμό και αν υπάρχουν αρνητικές εκθέσεις αξιολόγησης στο φάκελό του ο υπάλληλος παραμένει στάσιμος και χάνει το δικαίωμα να συμμετέχει στις κρίσεις για τα επόμενα δύο χρόνια. Ολες οι προαγωγές θα περνούν από «κόσκινο» και δεν θα δίδονται με ευκολία, καθώς θα ισχύσει και ποσόστωση για μετάβαση από τον ένα βαθμό στον άλλο. Η δυσκολία μεγαλώνει όσο προχωράει κανείς στην ιεραρχία, με αποκορύφωμα τον Β και Α βαθμό, όπου υπάρχει ποσόστωση 60% και 20% αντίστοιχα.
«Το κράτος οφείλει να αξιολογεί και να αμείβει τους πλέον ικανούς, οφείλει να αξιοποιεί τους καλύτερους στις θέσεις ευθύνης», είπε χθες ο κ. Ρέππας, φράση που είναι δηλωτική των κυβερνητικών προθέσεων για τις αλλαγές που έρχονται με το νέο βαθμολόγιο.
Οι μεγαλύτερες αλλαγές είναι:
- Οι βαθμοί είναι πλέον έξι, από πέντε που ήταν μέχρι τώρα. Βαθμός Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ. Από τον Ε μέχρι τον Δ βαθμό ισχύει ποσόστωση 90%, από το βαθμό Δ στο βαθμό Γ η ποσόστωση είναι 80% και από το βαθμό Γ στο βαθμό Β 60%. Τα πράγματα δυσκολεύουν από τον Β στον Α βαθμό καθώς μόλις το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων θα μπορέσει να ενταχθεί.
- Οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται μία φορά το χρόνο ως προς τη διοικητική ικανότητα, τη συμπεριφορά τους στην υπηρεσία και την απόδοσή τους στην επίτευξη των στόχων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συντάσσεται περιοδικά έκθεση αξιολόγησηςπου θα συνοδεύει τον υπάλληλο στην ιεραρχική εξέλιξή του. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής αξιολόγησης για προαγωγή, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις για τα επόμενα δύο έτη.
Δοκιμαστικά
- Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών στο βαθμό που εισάγονται.
- Ο εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο βαθμός ΣΤ και καταληκτικός ο βαθμός Α για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο βαθμός Β για αποφοίτους Λυκείου και ο βαθμός Γ για υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
- Ανοιχτή προκήρυξη για τις θέσεις ευθύνης (γενικός διευθυντής, διευθυντής, τμηματάρχης) σε όλο το δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ.
- Η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής με κλήρωση.
- Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
- Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατατάσσονται ως δόκιμοι στο βαθμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, κατατάσσονται ως δόκιμοι στο βαθμό Ε. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατατάσσονται ως μόνιμοι στο βαθμό Δ.
- Οι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου