Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

AK άρθρο 924 εδ. 1

AK άρθρο 924 εδ. 1:  Ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ'  αυτό σε τρίτον.

Οπότε κύριοι μη τα βάζετε με τους μπάτσους.
Οι πολιτικοί προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι.  Αυτοί πρέπει να πληρώσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου