Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Επιστροφές 464 εκατ. ευρώ …λόγω αποδείξεων

Μόλις 44 εκατ. ευρώ θα μπουν στα ταμεία του δημοσίου από την 3η παρτίδα των φορολογικών δηλώσεων που εκκαθάρισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς τα πιστωτικά εκκαθαριστικά φθάνουν σχεδόν το 40% λόγω των επιστροφών φόρου μέσω αποδείξεων.

Μπορεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να τονίζει ότι είχαν προβλεφθεί τα αποτελέσματα του μέτρου των αποδείξεων, ωστόσο η ροή του προγράμματος εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων δείχνει ότι η «τρύπα» που θα αφήσει στον κρατικό κορβανά σε καμιά περίπτωση δεν είχε υπολογιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μέτρο, επιστρέφεται το 10% για το επιπλέον ποσό αποδείξεων που συγκεντρώνει ο φορολογούμενος πέρα από αυτό το οποίο απαιτείται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία και της 3ης παρτίδας εκκαθαριστικών σημειωμάτων που ταχυδρομεί αυτές τις ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα χρεωστικά εκκαθαριστικάέχουν περιοριστεί μόλις στο 18,4% του συνόλου ενώ τα πιστωτικά αναρριχήθηκαν στο 40%!

Η 3η παρτίδα περιλαμβάνει 453.513 εκκαθαριστικά εκ των οποίων μόλις τα 83.561 (ποσοστό 18,4%) είναι χρεωστικά ενώ τα πιστωτικά ανέρχονται στο 40% (180.193 εκκαθαριστικά), με αποτέλεσμα το υπουργείο Οικονομικών να πρέπει να επιστρέψει 152,5 εκατ. ευρώ, όταν ο πρόσθετος φόρος από τα χρεωστικά ανέρχεται μόλις στα 196,8 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι αξιοποιούν στο έπακρο το μέτρο των αποδείξεων, ενώ δεν υπήρξε η αναμενόμενη από το υπουργείο Οικονομικών «έκρηξη» στις εισπράξεις από το ΦΠΑ λόγω της έκδοσης αποδείξεων.

Από την 3η παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων, η καθαρή θέση του δημοσίου είναι μόλις 44,2 εκατ. ευρώ.
Από τα 453.513 εκκαθαριστικά τα 189.759 είναι μηδενικά. Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τα 336.336 (74,16%) επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

Στο πλαίσιο της 3ης παρτίδας, η ΓΓΠΣ επεξεργάστηκε 479.486 δηλώσεις εκ των οποίων 347.163 υποβλήθηκαν μέσω ίντερνετ και 132.323 μέσω των εφοριών.

Συνολικά μέχρι τώρα εκκαθαρίστηκαν 1.235.125 δηλώσεις εκ των οποίων: 230.296 (18,65%) είναι χρεωστικές με τον πρόσθετο φόρο να ανέρχεται στα 593,48 εκατ. ευρώ, 491.664 πιστωτικές (39,81%) με τον προς επιστροφή φόρο να φθάνει τα 464,16 εκατ. ευρώ ενώ η καθαρή θέση του δημοσίου είναι μόλις 129,31 εκατ. ευρώ. Μηδενικές ήταν 513.165 δηλώσεις (ποσοστό 41,54%).

Ενημέρωση…
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης μέσω κινητού και συγκεκριμένα μέσω της υπηρεσίας M-TAXIS (Mobile TAXIS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με την αποστολή ενός μόνο SMS να εγγραφούν στην υπηρεσία M-TAXIS για το 2011. Το SMS θα πρέπει απλά να αναγράφει τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) του ενδιαφερόμενου και θα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 19456. Το κόστος είναι 0,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος εγγραφής καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο πολίτης δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Με την εγγραφή του στην υπηρεσία, ο πολίτης εξασφαλίζει ενημέρωση για την εκκαθάριση της δήλωσής του, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, εντός του 2011, ενώ στην περίπτωση που η δήλωση είναι χρεωστική, ο πολίτης θα λαμβάνει έγκαιρες προειδοποιήσεις για την καταβολή των τυχόν οφειλομένων δόσεων. Επίσης θα υπάρχουν ειδοποιήσεις και για τις ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και εκκαθάρισης της δήλωσης. Κάθε ενημέρωση του πολίτη θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής ενός SMS σε αυτόν.

Η πληροφορία που αποστέλλεται δεν είναι εμπιστευτική και είναι παρόμοια με αυτή που ήδη δίνεται μέσω της αντίστοιχης τηλεφωνικής ή διαδικτυακής υπηρεσίας.

Η υπηρεσία M-TAXIS αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κινητή τηλεφωνία, καθώς και τη μεγάλη της διείσδυση στην κοινωνία. Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση του πολίτη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και μέσω όλων των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω της ηλεκτρονικής οδού εκπνέει στις 15 Ιουνίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του έτους 2011 (έντυπο Ε9).

…και τηλεφωνικά
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης και τηλεφωνικά στο 211-0007111.

Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.

Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:

-Η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσής του
Σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).

-Η ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό.

-Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.
-Η εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης, σε περίπτωση που η Δήλωσή του δεν έχει εκκαθαριστεί. πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου