Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΙΚΑ: Εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας
Έκπτωση 30% έως 50% στο ποσό της εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας ανάλογα με το πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ σύμφωνα με εγκύκλιο την οποία εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 και μέχρι τις 31/12/2014, καταβάλουν ποσοστό εξαγοράς μειωμένο κατά 30% ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 και εφεξής καταβάλλουν το σχετικό ποσό μειωμένο κατά 50% ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλ. εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, (ν. 1358/1983), ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στους στρατιωτικούς οργανισμούς τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:
Παράδειγμα: 1
Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 με αναγνώριση έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1500,00 ευρώ, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 10,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1500 ευρώ : 30 Χ 20% = 10,00 ευρώ ), και μετά τη μείωση του 30% σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: (10,00 ευρώ Χ 30% = 3,00 ευρώ και 10,00 ευρώ - 3,00 ευρώ = 7.00 ευρώ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας 2520,00 ευρώ: ( 7,00 ευρώ Χ 360 =2520,00 ευρώ ).
Παράδειγμα: 2
Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1050,00 ευρώ, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1050,00 ευρώ : 30 ημέρες Χ 20% =7,00 ευρώ ) και μετά τη μείωση του 30% σε 4,90 ευρώ ανά ημέρα: (7,00 ευρώ Χ 30% = 2,10 ευρώ και 7,00 ευρώ - 2,10 ευρώ = 4,90 ευρώ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,00 ευρώ: ( 4,90 ευρώ Χ 360 = 1764,00 ευρώ ).
Όμως επειδή το ανωτέρω ποσό,( 1764,00 ευρώ ), υπολείπεται του ποσού των 1980,00 ευρώ, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ .( 33,04 Η.Α.Ε. Χ 25 : 30 ημέρες Χ 20% = 5,50 ευρώ ανά ημέρα και 5,50 ευρώ Υ 360=1980,00 ευρώ το έτος) θα πρέπει σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,00 ευρώ, για ένα έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,50 ευρώ για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στο ποσό που θα προκύψει μπορεί να γίνει η έκπτωση του 15% που ισχύει για τις περιπτώσεις της εφάπαξ καταβολής.
http://www.kathimerini.gr/   με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου