Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Πόθεν έσχες: Κι όμως, ισχύει και για την πρώτη κατοικία

Εν μέσω της απότομης μείωσης των εισοδημάτων και της υπέρμετρης αύξησης των φορολογικών υποχρεώσεων, 620.000 νοικοκυριά πέφτουν ξανά στην “παγίδα” του “πόθεν έσχες” για την πρώτη κατοικία, καθώς η υπεσχημένη αναστολή του μέτρου ισχύει τελικά μόνο για ελάχιστους που αγόρασαν το σπίτι τους με μετρητά.


Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Όπως αποκαλύπτεται από διευκρινίσεις εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών:
1.  Το “πόθεν έσχες”, δηλαδή το “τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου”, δεν καταργείται για όσους απέκτησαν ή πρόκειται να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με στεγαστικό δάνειο! Κάθε δαπάνη που πραγματοποίησε φορολογούμενος από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά για να εξοφλήσει τις δόσεις στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας εξακολουθεί να θεωρείται “τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου”, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν απαλλάσσεται από το “πόθεν έσχες” για τη δαπάνη αυτή.
2. Όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το διάστημα από 23-4-2010 έως και 16-12-2010 δαπάνησαν χρήματα μη προερχόμενα από στεγαστικά δάνεια για να αγοράσουν πρώτη κατοικία ή για να ανεγείρουν οικοδομή προοριζόμενη για πρώτη κατοικία δεν απαλλάσσονται από το “πόθεν έσχες”.
3. Γονικές παροχές χρηματικών ποσών καθώς και δωρεές χρημάτων από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια, ή από παιδιά σε γονείς, οι οποίες έγιναν από τις 23-4-2010 και μετά με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη δαπανών για την εξόφληση στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας φορολογούνται με συντελεστή 10%.
4. Δωρεές χρηματικών ποσών που έγιναν από τις 23-4-2010 και μετά μεταξύ προσώπων τα οποία δεν συνδέονται με πολύ στενή συγγενική σχέση (αδελφούς, πεθερούς, θείους, ανιψιούς, ξαδέλφους, γαμπρούς, νύφες κλπ. ή από φίλους) με αποκλειστικό σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας υπόκεινται σε φόρο 20% ή 40%, ανάλογα με το εάν συνδέει ή όχι σχέση συγγένειας αυτόν που δίνει τα χρήματα με αυτόν που τα λαμβάνει.
5. Γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών που έγιναν από τις 23-4-2010 μέχρι τις 16-12-2010 με σκοπό αυτοί που έλαβαν τα χρήματα να καλύψουν δαπάνες για την αγορά ή την ανέγερση πρώτης κατοικίας υπόκεινται σε φόρους γονικών παροχών ή δωρεών, οι οποίοι υπολογίζονται με συντελεστές 10%, 20% ή 40%, κατά περίπτωση.
6. Η αναστολή του “πόθεν έσχες” ισχύει μόνο για τις δαπάνες απόκτησης πρώτης κατοικίας που πραγματοποιήθηκαν σε μετρητά από τις 17-12-2010 και θα πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31-12-2012! Η απαλλαγή από το “πόθεν έσχες”, δηλαδή ο μη υπολογισμός της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης ως τεκμηρίου εισοδήματος γι’ αυτόν που αποκτά την πρώτη κατοικία, ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαραίνουν να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες των οποίων το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαραίνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
  • Η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτάται να μην υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική δαπάνη για την αγορά ή την ανέγερσή της να μην είναι μεγαλύτερη από 200.000 ευρώ. Συνεπώς, αν αγοραστεί ή ανεγερθεί πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, δεν απαιτείται η δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του κόστους ανέγερσης. Αν η επιφάνεια της κατοικίας ή της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τ.μ. τότε λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο το ποσό της αγοράς ή το κόστος ανέγερσης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια άνω των 120 τ.μ. Αν η αξία αγοράς της κατοικίας ή το κόστος ανέγερσης της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, τότε θεωρείται τεκμήριο η πέραν του ποσού αυτού δαπάνη. Αν η επιφάνεια της κατοικίας είναι μεγαλύτερη των 120 τ.μ. και ταυτόχρονα η αξία αγοράς ή το κόστος ανέγερσης υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, τότε ως τεκμήριο λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης που αντιστοιχεί στο πάνω από τις 200.000 ευρώ τμήμα τής αξίας ή του κόστους ανέγερσης της κατοικίας και της δαπάνης που αντιστοιχεί στο άνω των 120 τετραγωνικών μέτρων τμήμα τής επιφάνειας της κατοικίας. Για τον υπολογισμό τής επιφάνειας της πρώτης κατοικίας δεν θα ληφθεί υπόψη το εμβαδόν εξωστών ή μπαλκονιών ή το ποσοστό που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτή σε κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, για τον υπολογισμό της επιφάνειας των 120 τ.μ. στη συνολική επιφάνεια της πρώτης κατοικίας περιλαμβάνεται ακέραιη και η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτήν (αποθήκη, χώρος στάθμευσης, λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, κλιμακοστάσιο κλπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί δεν είναι κοινόχρηστοι. Επίσης, στην επιφάνεια της πρώτης κατοικίας δεν περιλαμβάνεται ο χώρος στάθμευσης στην πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου που είναι παρακολούθημα της κατοικίας αυτής και δεν έχει ξεχωριστό ποσοστό ιδιοκτησίας στο οικόπεδο.
7. Γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών που γίνονται με σκοπό αυτοί που λαμβάνουν τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν απευθείας το χρονικό διάστημα από τις 17-12-2010 μέχρι τις 31-12-2012 για να αγοράσουν πρώτη κατοικία, για να εξοφλήσουν μέρος συνολικής δαπάνης αγοράς πρώτης κατοικίας ή για να ανεγείρουν οικοδομή προοριζόμενη για πρώτη κατοικία απαλλάσσονται από τη φορολογία.
8. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα εξετάζεται αν χορηγήθηκε απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά της κατοικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου