Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Τέλος στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων

Θα ορίζονται με γραπτή συμφωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση μη έγγραφης συμφωνίας, ισχύουν οι κατώτερες νόμιμες αμοιβές.

Μαραθώνιος συναντήσεων ενόψει της παρουσίασης του νόμου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Εντός του Φεβρουαρίου μετατίθεται πλέον η οριστικοποίηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, καθώς η κυβέρνηση κάνει μία τελευταία προσπάθεια να έρθει σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των άμεσα θιγομένων ομάδων.
Η αρχή έγινε με τις συναντήσεις που είχε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με τους εκπροσώπους των μηχανικών και των δικηγόρων, όπου παρέστησαν και οι συναρμόδιοι υπουργοί Υποδομών Δ. Ρέππας, Περιβάλλοντος Τ. Μπιρμπίλη και Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης.

Τέλος στις ελάχιστες αμοιβές
Οι συναρμόδιοι υπουργοί επανέλαβαν την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και υπηρεσιών, ενώ μηχανικοί και δικηγόροι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τις προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών και των γεωγραφικών περιορισμών.
Στο προσχέδιο νόμου προβλέπεται ότι οι αμοιβές των δικηγόρων θα ορίζονται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία που θα συνάπτει κάθε δικηγόρος με τον εντολέα του. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή τότε θα ισχύουν οι κατώτερες νόμιμες αμοιβές, οι οποίες αντικαθιστούν τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές. Οι νόμιμες αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται με υπουργική απόφαση κατόπιν της γνώμης των Δικηγορικών Συλλόγων.  Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν οι δικηγόροι στην πρόσκληση του υπουργού για αναπροσαρμογή των κατώτερων αμοιβών μέσα σε δύο μήνες, τότε οι αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται χωρίς τη γνώμη τους.
Ακόμη, οι δικηγόροι θα μπορούν να παρίστανται και σε περιφέρειες άλλων Δικηγορικών Συλλόγων εκτός από την περιφέρεια του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι.
Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο το άνοιγμα να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα που έχουν χαρακτηριστεί κλειστά, όπως αυτά του ορκωτού εκτιμητή (ακινήτων και άλλων), του ξεναγού κτλ.
Λόγω μνημονίου, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και στην ενσωμάτωση όλων των κοινοτικών οδηγιών για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η οποία έχει καθυστερήσει.
Το βέβαιο είναι ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει οριζόντια διάταξη, η οποία θα εφαρμόζει τη συνταγματική πρόβλεψη για ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος καταργώντας περιορισμούς, επί της αρχής, στην άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα μέσω προεδρικών διαταγμάτων την επιβολή περιορισμών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις που θα τροποποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία, για την άρση των περιορισμών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται και στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Τα οφέλη του ανοίγματος
Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνουν ότι η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών:
  • αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες,
  • αποτρέπει και αποκλείει σε άτομα την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, παρότι έχουν ή θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα,
  • περιορίζει τον ανταγωνισμό και τη δυναμική ανάπτυξης συγκεκριμένων κλάδων.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Ελλάδα παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες στην ΕΕ που συνεχίζει να διατηρεί υψηλό βαθμό παρεμβατικότητας στη λειτουργία των αγορών, χωρίς προφανές όφελος, στις περισσότερες περιπτώσεις, για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον συνολικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου