Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Κόβουν επιδόματα από τους πολύτεκνους

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Σημαντικές περικοπές κοινωνικών παροχών, που φθάνουν έως και το 74% ή τα 132 ευρώ το μήνα, προκύπτουν από φέτος για πάνω από 200.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας για τις προϋποθέσεις καταβολής των πολυτεκνικών επιδομάτων.
Κι αυτό παρά το γεγονός ότι απεσύρθη από το τελικό κείμενο η αντισυνταγματική ρύθμιση που προέβλεπε τη θέσπιση εισοδηματικού ορίου ύψους 40.000 ευρώ ως προϋπόθεσης για τη χορήγηση των επιδομάτων στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Σύμφωνα με την τελική μορφή των ρυθμίσεων για τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, από το τρέχον έτος:

1. Κάθε τρίτεκνη μητέρα με παιδιά κάτω των 23 ετών θα λαμβάνει, για κάθε τέκνο, “πολυτεκνικό” επίδομα 44 ευρώ το μήνα, δηλαδή συνολικά 132 ευρώ το μήνα. Αν το τρίτο τέκνο της είναι κάτω των 6 ετών θα λαμβάνει, για το τέκνο αυτό, το “επίδομα τρίτου παιδιού” ύψους 177 ευρώ το μήνα και όχι το “πολυτεκνικό” των 44 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό ποσό επιδομάτων που θα λαμβάνει κάθε τρίτεκνη μητέρα της οποίας το τρίτο παιδί είναι κάτω των 6 ετών θα φθάνει τα 265 ευρώ το μήνα. Όταν το μεγαλύτερο τέκνο μιας τρίτεκνης μητέρας συμπληρώνει το 23ο έτος ηλικίας το συνολικό “πολυτεκνικό” επίδομα θα μειώνεται από τα 132 ευρώ (3 x 44 ευρώ) στα 88 ευρώ (2 x 44 ευρώ) μηνιαίως. Όταν και το δεύτερο τέκνο υπερβεί τα 23 έτη ηλικίας, τότε το επίδομα θα περιορίζεται περαιτέρω στα 44 ευρώ (1 x 44 ευρώ) μηνιαίως. Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν το τρίτο παιδί εξακολουθεί να είναι κάτω των 6 ετών, τότε το συνολικό ποσό επιδομάτων της μητέρας θα περιορίζεται από 265 ευρώ το μήνα σε 221 και σε 177 ευρώ το μήνα αντίστοιχα. Μέχρι 31-12-2010, το συνολικό ποσό του μηνιαίου “πολυτεκνικού” επιδόματος της τρίτεκνης μητέρας δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των 178 ευρώ. Εάν το τρίτο παιδί της ήταν κάτω των 6 ετών, το συνολικό ποσό επιδομάτων που ελάμβανε έφθανε τα 309 ευρώ το μήνα. Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, η μηνιαία απώλεια επιδομάτων που προκύπτει πλέον, κατά την υπέρβαση του ορίου των 23 ετών από κάθε παιδί εκ των δύο πρώτων, φθάνει μέχρι και τα 132 ευρώ το μήνα ή σε ποσοστό μέχρι 74,16%!

2. Το μηνιαίο πολυτεκνικό επίδομα διαμορφώνεται σε 44 ευρώ για κάθε παιδί ηλικίας έως 23 ετών. Δηλαδή μια μητέρα με τέσσερα παιδιά μέχρι 23 ετών δικαιούται να λαμβάνει συνολικό ποσό πολυτεκνικού επιδόματος 176 ευρώ το μήνα (4 παιδιά x 44 ευρώ ευρώ για κάθε παιδί). Όταν το μεγαλύτερο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος ηλικίας, το επίδομα θα μειώνεται από τα 176 ευρώ (4 x 44 ευρώ) στα 132 ευρώ (3 x 44 ευρώ) μηνιαίως. Όταν και το τρίτο τέκνο υπερβεί τα 23 έτη ηλικίας, τότε το επίδομα θα περιορίζεται περαιτέρω στα 88 ευρώ (2 x 44 ευρώ) μηνιαίως. Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31-12-2010, το επίδομα το οποίο χορηγείτο στη μητέρα που είχε τέσσερα ή περισσότερα τέκνα κάτω των 23 ετών ανερχόταν σε 44,68 ευρώ μηνιαίως για κάθε τέκνο της και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να είναι χαμηλότερο των 102 ευρώ (που είναι το ποσό της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας).

3. Σε κάθε πολύτεκνη μητέρα της οποίας το τρίτο παιδί είναι κάτω των 6 ετών και εξ αυτού του λόγου λαμβάνει μηνιαίο επίδομα τρίτου παιδιού ύψους 177 ευρώ, δεν θα καταβάλλεται ταυτόχρονα για το συγκεκριμένο τέκνο και το πολυτεκνικό επίδομα των 44 ευρώ. Συνεπώς, μια μητέρα με τέσσερα παιδιά μέχρι 23 ετών, από τα οποία το τρίτο είναι κάτω των 6 ετών, θα λαμβάνει πλέον για το τρίτο παιδί 177 ευρώ το μήνα και για τα υπόλοιπα τρία παιδιά 132 ευρώ το μήνα (3 x 44 ευρώ για το καθένα). Συνολικά δηλαδή θα λαμβάνει 309 ευρώ το μήνα, μέχρι το τρίτο παιδί να κλείσει τα 6 του χρόνια. Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010, η συγκεκριμένη μητέρα δικαιούτο να λαμβάνει και το επίδομα του τρίτου παιδιού, δηλαδή τα 177 ευρώ το μήνα, και τα πολυτεκνικά επιδόματα τα οποία ανέρχονταν σε 44,68 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, δηλαδή έφθαναν στο συνολικό ποσό 178,72 ευρώ. Συνολικά δηλαδή δικαιούτο να λαμβάνει 355,72 ευρώ το μήνα. Με το νέο καθεστώς θα χάσει 46,72 ευρώ το μήνα!

4. Στην πολύτεκνη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον τα επιδόματα επειδή όλα τα τέκνα της υπερέβησαν τα 23 έτη ηλικίας χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού 102 ευρώ το μήνα. Για τη χορήγηση της σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση.

5. Για τη χορήγηση όλων των παραπάνω παροχών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μητέρα να έχει διαμείνει μόνιμα και συνεχώς τουλάχιστον για 10 έτη στην Ελλάδα.http://www.makthes.gr/news/economy/68128/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου