Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Αποδείξεις και τα νέα τεκμήρια Η αντίστροφη μέτρηση

Προθεσμία είκοσι πέντε ημερών έχουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν τα ποσά των αποδείξεων που απαιτούνται για να διασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο και να αποφύγουν την πληρωμή επιπλέον φόρου, αλλά και να προβούν στις κατάλληλες κινήσεις, ώστε να αποφύγουν την τσιμπίδα των νέων τεκμηρίων διαβίωσης, που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2010 και τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2011.


Με την ύφεση στην οποία βρίσκεται η οικονομία και τη συρρίκνωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η συγκέντρωση των αποδείξεων που απαιτεί η νομοθεσία δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, με την ευκαιρία και των αγορών των γιορτών των Χριστουγέννων, οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να καταμετρήσουν τις αποδείξεις που έχουν ήδη συγκεντρώσει και να καλύψουν τυχόν κενά που υπάρχουν με τις αγορές έως το τέλος του έτους. Διαφορετικά, θα χάσουν μέρος του αφορολόγητου ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Δηλαδή, όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
Το ύψος των αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατομικού εισοδήματος αν αυτό είναι μέχρι 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ, στο 30%, για το τμήμα πάνω από τις 12.000 ευρώ. Οταν η αξία των αποδείξεων είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη και μέχρι 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των αποδείξεων, οι τελευταίες οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών προβλέπουν ότι οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου, ο αριθμός των αποδείξεων και η συνολική τους αξία. Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος. Για την αναγνώριση των αποδείξεων από την εφορία, απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό. «Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφικτός ο έλεγχός τους από τη φορολογούσα αρχή».

«Δαγκώνουν» τα νέα τεκμήρια

Χαμηλά φαίνονται εκ πρώτης όψεως τα νέα τεκμήρια, πλην όμως προστίθενται και δημιουργούν ένα ελάχιστο ύψος εισοδήματος, για το οποίο θα φορολογηθεί ο υπόχρεος. Αν το εισόδημα καλύπτει το σύνολο της τεκμαρτής δαπάνης, δεν υπάρχει πρόβλημα και φορολογείται με βάση το εισόδημα. Αν το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο, τότε θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.
Από τα νέα τεκμήρια αναμένονται το 2011 πρόσθετα έσοδα και αντίστοιχα πρόσθετος φόρος εισοδήματος, ύψους 700 εκατ. ευρώ, με την εκκαθάριση των δηλώσεων του 2010. Στόχος τους είναι οι ομάδες φορολογουμένων, και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι δήλωναν εισοδήματα κάτω από το (προηγούμενο) αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ.
Για παράδειγμα, οικογένεια που κατέχει μια κύρια κατοικία 120 τ.μ., ένα εξοχικό 100 τ.μ. δύο αυτοκίνητα, 1.600 και 1.400 κ.ε., το ελάχιστο εισόδημα που θα δηλώσει θα πρέπει να είναι περίπου 20.000 ευρώ.

Τα βασικότερα νέα τεκμήρια είναι:

1. Κατοικίες: Ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής:
- μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.μ.
- από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.μ.
- από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.μ.
- από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.μ.
- από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ ανά τ.μ.
Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας έχουν οριστεί τα 30 ευρώ ανά τ.μ., ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 έως 4.999 το τ.μ. τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 και άνω η προσαύξηση φτάνει στο 70%.
Για τις μονοκατοικίες όλα τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20%. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή εκκίνησης.
Για τις δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές σε τρεις μήνες το έτος.

Παράδειγμα:

Για μονοκατοικία με επιφάνεια κύριων χώρων 120 τ.μ., βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ., η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: Για τα πρώτα 80 τ.μ. ισχύει 80 Χ 30=2.400 ευρώ, για τα επόμενα 40 τ.μ., 40 Χ 50=2.000 ευρώ και για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 30=600 ευρώ. Σύνολο, δηλαδή, 2.400+2.000+600=5.000 ευρώ. Ομως, με την προσαύξηση λόγω τιμής ζώνης (5.000 Χ 1,40=7.000 ευρώ) και την προσαύξηση λόγω μονοκατοικίας (7.000 Χ 1,20=8.400 ευρώ), η συνολική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης διαμορφώνεται σε 8.400 ευρώ.
Στο τεκμήριο των κατοικιών προστίθενται:
• Τα νέα τεκμήρια των ΙΧ ξεκινούν από 3.000 ευρώ και αυξάνονται ανάλογα με τον κυβισμό και μειώνονται με βάση την παλαιότητα.
• Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων.
• Τα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με βάση την απόδειξη που εκδίδει το σχολείο.
• Η δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κ.λπ.
• Τα σκάφη αναψυχής. Για τα ανοιχτού τύπου, χωρίς χώρο ενδιαίτησης, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, στο ποσό των 3.000 ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα ορίζεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ υψηλότερα είναι τα τεκμήρια για τα μεγαλύτερα σκάφη.
• Οι πισίνες, για τις οποίες το τεκμήριο ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά τ.μ. μέχρι και τα 60 τ.μ. και σε 200 το τ.μ. για επιφάνεια άνω 60 τ.μ.

Τα τεκμήρια αμφισβητούνται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις που οι υπόχρεοι:
• υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις,
• είναι φυλακισμένοι,
• νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,
• είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,
• συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές. Στην περίπτωση αυτό το τεκμήριο επωμίζεται ο γονέας.
• είναι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και
• προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=70365

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου