Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ


ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΣΕΙΡΕΣ 50

     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
         ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΕΙΡΑ

ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)
7958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
8063
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ
39
500.000,00
74.985,00
425.015,00
8063
Σε όλες τις άλλες σειρές

5.000,00
735,00
4.265,00
12036
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
50
200.000,00
29.985,00
170.015,00
12036
Σε όλες τις άλλες σειρές

2.000,00
285,00
1.715,00
13161
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
15
300.000,00
44.985,00
255.015,00
13161
Σε όλες τις άλλες σειρές

3.000,00
435,00
2.565,00
17372
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ
30
50.000,00
7.485,00
42.515,00
17372
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
17958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
20907
ΠΡΩΤΗ
1
50.000,00
7.485,00
42.515,00
20907
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
22126
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
32
50.000,00
7.485,00
42.515,00
22126
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
27958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
28249
ΕΒΔΟΜΗ
7
100.000,00
14.985,00
85.015,00
28249
Σε όλες τις άλλες σειρές

1.000,00
90,00
910,00
28511
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
15
50.000,00
7.485,00
42.515,00
28511
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
36092
ΕΝΔΕΚΑΤΗ
11
50.000,00
7.485,00
42.515,00
36092
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
37958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
40016
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
47
50.000,00
7.485,00
42.515,00
40016
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
47958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
50592
ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ
19
50.000,00
7.485,00
42.515,00
50592
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
54082
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
13
50.000,00
7.485,00
42.515,00
54082
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
55327
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
13
50.000,00
7.485,00
42.515,00
55327
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
55531
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
14
50.000,00
7.485,00
42.515,00
55531
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
57958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
60398
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
42
200.000,00
29.985,00
170.015,00
60398
Σε όλες τις άλλες σειρές

2.000,00
285,00
1.715,00
63130
ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ
26
50.000,00
7.485,00
42.515,00
63130
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
63782
ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
24
50.000,00
7.485,00
42.515,00
63782
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
65152
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ
48
50.000,00
7.485,00
42.515,00
65152
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
67958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
68383
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
35
50.000,00
7.485,00
42.515,00
68383
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
69912
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
32
50.000,00
7.485,00
42.515,00
69912
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
71162
ΕΝΔΕΚΑΤΗ
11
50.000,00
7.485,00
42.515,00
71162
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
74255
ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
16
100.000,00
14.985,00
85.015,00
74255
Σε όλες τις άλλες σειρές

1.000,00
90,00
910,00

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΕΙΡΑ

ΚΕΡΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΦΟΡΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)
77956
ΟΓΔΟΗ
8
2.000.000,00
299.985,00
1.700.015,00
77956
Σε όλες τις
 άλλες σειρές

10.000,00
1.485,00
8.515,00
77957
ΟΓΔΟΗ
8
2.000.000,00
299.985,00
1.700.015,00
77957
Σε όλες τις
 άλλες σειρές

10.000,00
1.485,00
8.515,00
77958
ΟΓΔΟΗ
8
7.000.000,00
1.049.985,00
5.950.015,00
77958
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

20.000,00
2.985,00
17.015,00
77959
ΟΓΔΟΗ
8
2.000.000,00
299.985,00
1.700.015,00
77959
Σε όλες τις
 άλλες σειρές

10.000,00
1.485,00
8.515,00
77960
ΟΓΔΟΗ
8
2.000.000,00
299.985,00
1.700.015,00
77960
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

10.000,00
1.485,00
8.515,00
78053
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
14
50.000,00
7.485,00
42.515,00
78053
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
78550
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
14
50.000,00
7.485,00
42.515,00
78550
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
81555
ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ
23
50.000,00
7.485,00
42.515,00
81555
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
83217
ΤΕΣΣ/ΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ
48
50.000,00
7.485,00
42.515,00
83217
Σε όλες τις
 άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
85258
ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ
23
100.000,00
14.985,00
85.015,00
85258
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

1.000,00
90,00
910,00
87958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
90393
ΠΡΩΤΗ
1
50.000,00
7.485,00
42.515,00
90393
Σε όλες τις άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
91534
ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
15
50.000,00
7.485,00
42.515,00
91534
Σε όλες τις
 άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00
97958
Σε ολες τις σειρές

1.000,00
90,00
910,00
98976
ΤΕΣΣ/ΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
47
50.000,00
7.485,00
42.515,00
98976
Σε όλες τις 
άλλες σειρές

500,00
40,00
460,00


Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100 € όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι:795679577959 και 7960.
(β) από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 5657,5859 και 60.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την 2α Μαϊου 2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
                     Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου