Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Απόσυρση Ι.Χ. με... αστερίσκους


http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=231976

Ερωτηματικό εάν οι οδηγοί θα «χρεωθούν» και τα τέλη του 2011
Μειωμένα τέλη ταξινόμησης υπόσχεται η κυβέρνηση για όσους αποσύρουν τα παλιά Ι.Χ. τους και τα αντικαθιστούν με καινούρια που κυκλοφόρησαν μετά το 2005 (προδιαγραφών euro 4). Ωστόσο η ρύθμιση περιλαμβάνει και αστερίσκους. Αυτό διότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι αφενός να αποσύρουν αυτοκίνητα με άδεια πριν το 1999 και αφετέρου να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας όλων των προηγούμενων χρόνων, τουλάχιστον μέχρι και το 2010. Το enet.gr σας παρουσιάζει με παραδείγματα το όφελος που προκύπτει και σε ποιες περιπτώσεις, ανάλογα με το μοντέλο που θέλετε να αγοράσετε.
Την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη ρύθμιση έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. με άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί μέχρι 31.12.1998, έχοντας ταυτόχρονα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2010 (εάν αποσύρουν φέτος), καθώς και των προηγούμενων ετών. Σε περίπτωση που κάποιος υπαχθεί στη ρύθμιση από την επόμενη χρονιά, τότε επιβαρύνεται και με τα τέλη του 2011.
Το ενδεχόμενο να μην μπορεί κάποιος να αποσύρει μέσα στο 2010 είναι προς το παρόν ορατό. Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο νόμου, η απόσυρση ξεκινάει δέκα ημέρες μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση, λοιπόν, που η απόφαση βγει μετά την 22η του Δεκέμβρη, τότε η απόσυρση ξεκινάει από τον επόμενο χρόνο και έτσι ο οδηγός θα "φορτωθεί" και τα τέλη του 2011. Υπολογίστε εδώ τα τέλη κυκλοφορίας του 2011.
Σύμφωνα με την πρόταση η μείωση θα έχει ως εξής:

  1. μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για αξία μέχρι και 6.000 ευρώ
  2. από 901 μέχρι και 1.400 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ
  3. από 1.401 μέχρι και 1.600 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
  4. από 1.601 μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά, τα Ι.Χ. απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Υπολογισμός της μείωσης
Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω σε ευρώ; Το τέλος ταξινόμησης για κάθε καινούριο ή μεταχειρισμένο Ι.Χ. υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής ως εξής:
Τ.Τ: (Τιμή χονδρικής - μείωση μεταχειρισμένου +έξοδα ασφάλισης) X συντελεστής τέλους ταξινόμησης
Οι συντελεστές ταξινόμησης, ανάλογα τον κυβισμό έχουν ως ακολούθως

Κυβισμός Ι.Χ.Συντελεστής για
οχήματα EURO 4/IV
Μέχρι 900 κ.ε.5%
Από 901-1.400 κ.ε.12%
Από 1.401-1.600 κ.ε.20%
Από 1.601-1.800 κ.ε.30%
Από 1.801-2.000 κ.ε.40%
Από 2.001 κ.ε. και πάνω50%
Το όφελος που θα προκύψει για τους οδηγούς, ανάλογα με την εμπορική αξία του Ι.Χ., φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Για αναλυτικότερους υπολογισμούς δείτε τα παραδείγματα.

Εμπορική αξίαΤ.Τ. πρίνΤ.Τ. μετάΌφελος
8.0003000300
12.0001.080360720
22.0004.5002.3552.145
35.00011.0007.5003.500
Παραδείγματα:
1) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 900 κυβικών αξίας χονδρικής 6.000 ευρώ (εμπορική αξία περίπου 8.000).
Χονδρικά το τέλος υπολογίζεται ως 5% X 6.000 ευρώ = 300 ευρώ.
Όφελος=300 ευρώ
Δεν θα πληρώσει τέλος ταξινόμησης
2) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 1.200 κυβικών αξίας χονδρικής 9.000 ευρώ (εμπορικής 12.000 περίπου)
Χονδρικά το τέλος υπολογίζεται ως 12% Χ 9.000 ευρώ = 1.080 ευρώ.
Όφελος= 6.000 Χ 12% =720 ευρώ
Θα πληρώσει τέλος 360 ευρώ (3.000 Χ 12%)
3) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 1.600 κυβικών αξίας χονδρικής 15.000 ευρώ (εμπορική 22.000 περίπου)
Χονδρικά το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 15.000 Χ 30%=4.500 ευρώ
Πλέον θα γλυτώσει το 65% του τέλους μέχρι 11.000 ευρώ
Όφελος = 65% (11.000 Χ 30%)=65% 3.300 = 2.145 ευρώ
Θα πληρώσει τέλος 2.355 ευρώ
4) Απόσυρση και αγορά Ι.Χ. 2.000 κυβικών αξίας χονδρικής 22.000 ευρώ (εμπορικής 35.000 περίπου)
Χονδρικά το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται ως 22.000 Χ 50%=11.000 ευρώ
Πλέον θα γλυτώσει το 50% του τέλους μέχρι 14.000 ευρώ
Όφελος = 50% (14.000 Χ 50%)= 50% 7.000 = 3.500 ευρώ
Θα πληρώσει τέλος 7.500 ευρώ
Ημερομηνία λήξης του μέτρου της απόσυρσης, ορίζεται η 31/12/2011.
Με τις ίδιες διατάξεις ο φόρος πολυτελείας που επιβλήθηκε στα ακριβά Ι.Χ. πέρυσι, καταργείται για όσα καινούρια έχουν εργοστασιακή αξία από 17.000 έως 20.000 ευρώ και για όσα μεταχειρισμένα έχουν αξία κάτω από 16.000 ευρώ. Διαβάστε λεπτομέρειες για τον φόρο πολυτελείας εδώ.
Yπολογισμός της μείωσης μεταχειρισμένων Ι.Χ.
Σημειώνεται ότι η εργοστασιακή αξία των μεταχειρισμένων υπολογίζεται ως ακολούθως ανάλογα με την “ηλικία” τους, συγκριτικά με την αρχική τιμή.
α) Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
β)Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
γ)Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
δ)Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
ε)Για τα τρία επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
στ)Για τα δύο επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και
η)Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Παράδειγμα υπολογισμού αξίας:
Έστω ότι αγοράζετε μεταχειρισμένο Ι.Χ. 2 ετών και 6 μηνών , αρχικής εργοστασιακής αξίας 30.000 ευρώ.
Μείωση για τον πρώτο χρόνο: 1,3% Χ 12 =15,6%
Μείωση για τον δεύτερο χρόνο: 0,7% Χ 12 =8,4%
Μείωση για τον τρίτο χρόνο : 0,5% Χ 6 = 3%.
Συνολική μείωση = 27% , άρα η νέα αξία είναι 30.000 ευρώ - (30.000 Χ 27%)= 21.900

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου