Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Νομικά προβλήματα για την ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με πληροφορίες,
 έκρινε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα, αλλά και παραβίαση προσωπικών
 δεδομένων στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτα συναλλαγών του
 υπουργείου Οικονομικών.
Στην ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών θα «περνούν» όλες οι συναλλαγές των
 φορολογουμένων και ο ΦΠΑ. Η κάρτα, μεταξύ των άλλων, θα χρησιμοποιείται
 σε κάθε συναλλαγή και θα απαλλάξει τους πολίτες από την υποχρέωση 
συλλογής αποδείξεων.
Η Αρχή έκρινε ότι η πρόβλεψη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών 
έπρεπε να γίνει με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση όπως έγινε εν 
προκειμένω. Ειδικότερα, έπρεπε τα βασικά χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των
 στοιχείων να γίνουν με νόμο και εν συνεχεία η υπουργική απόφαση να καθόριζε
 τις τεχνικές λεπτομέρειες.
Ακόμη, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των φορολογουμένων, καθώς
 θα γίνεται ταυτοποίηση των αγορών με τους φορολογούμενους και θα
 δημιουργείται το «φορολογικό προφίλ» των φορολογουμένων. Δηλαδή
 για παράδειγμα θα γίνεται γνωστό το θρησκευτικό πιστεύω των
 φορολογουμένων καθόσον θα καταγράφεται ότι από συγκεκριμένο
 κατάστημα που πωλεί θρησκευτικά είδη μίας θρησκείας έγιναν αγορές.
Επίσης, οι αγορές από τους φορολογούμενους, κατά συνέπεια 
και τα προσωπικά τους δεδομένα, θα παραμένουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα σε βάση δεδομένων και υπάρχει κίνδυνος
 να γίνεται από τρίτους επεξεργασία για άλλους σκοπούς.
Τέλος, από την Αρχή θα προταθεί να γίνει διαχωρισμός του ΦΠΑ 
από τη ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών και τα στοιχεία από την
 κάρτα αγορών ετησίως να γνωστοποιούνται μαζί με τη φορολογική δήλωση.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου