Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Κατοχυρώνονται επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που εκκρεμούσαν

Από το γραφείο του υφυπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ι. Πανάρετου, ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που εκκρεμούσαν και για τα οποία είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και συζήτηση στην κοινή συνεδρίαση των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εστάλησαν υπογεγραμμένα στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για να προωθηθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.

Τα διατάγματα αυτά είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και δ) Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Κλωστοϋφαντουργίας, β) Οχημάτων, γ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών και δ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Αρχιτεκτονικής Τοπίου γ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων δ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων του Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων.

Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=70482
Αναγνώριση, 28 χρόνια μετά, επαγγελματικών δικαιωμάτωνΤης ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται, πλέον, η πολυπόθητη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων των ΤΕΙ που εκκρεμούσαν εδώ και 28 χρόνια!


Τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν 24 ειδικότητες των ΤΕΙ αλλά και δύο πανεπιστημιακών (Βιολογίας, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών) επιτέλους υπεγράφησαν από τον αρμόδιο υφυπουργό Παιδείας, Γιάννη Πανάρετο, και έχουν σταλεί -όπως ανακοινώθηκε- στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, ώστε με τη σειρά της να τα προωθήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.
Τα διατάγματα, για τα οποία τα ΤΕΙ είχαν προειδοποιήσει ότι θα έκλειναν αν δεν εκδίδονταν σύντομα -καθώς ήδη είχε εκπνεύσει η προθεσμία του Σεπτεμβρίου που ο ίδιος ο κ. Πανάρετος είχε ορίσει-, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας της χώρας, ενώ επηρεάζουν και τις σχέσεις ΤΕΙ-Πανεπιστημίων λόγω των κοινών αρμοδιοτήτων σε αρκετά επαγγέλματα. Η δε είσοδος στην αγορά και των αποφοίτων των κολεγίων έχει επιτείνει τη σύγχυση και τον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

α) οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ θα έχουν δικαίωμα ευρείας επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
β) η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από τα διευρυμένα, πλέον, επιμελητήρια των αρμόδιων κλάδων,
γ) η επαγγελματική εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, π.χ. συνήθη έργα και προχωρημένα έργα, θα γίνεται ύστερα από πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων και εμπειρίας στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και τους αρμόδιους φορείς.

Οι ειδικότητες που αναγνωρίζονται αφορούν πτυχιούχους:

1. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
2. Κλωστοϋφαντουργίας, Οχημάτων, Τεχνολογίας Αεροσκαφών και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
3. Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.
4. Ναυπηγικής.
5. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών.
7. Πολιτικών Δομικών Εργων, Πολιτικών Εργων Υποδομής, Τοπογραφίας, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
8. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων.


http://www.enet.gr/?i=news.el.ekpaideysi&id=230562

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου