Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Φορολόγηση έως 90% σε μπόνους - εθελουσία

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ


Φορολόγηση με συντελεστές που φτάνουν μέχρι και στο 90% επιβάλλεται στα ποσά που καταβάλλονται σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου τα οποία εφαρμόζουν επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως επίσης και στα μπόνους και τις έξτρα αμοιβές για υπερωρίες που καταβάλλουν οι τράπεζες στα στελέχη τους.
Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι τα οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως που χορηγούν οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε εργαζομένους τους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης φορολογούνται όπως τα μπόνους των τραπεζικών στελεχών, με συντελεστές που φτάνουν έως και το 90%. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι αμοιβές για υπερωριακή εργασία, προφανώς για να μη «βαφτίζονται» τα μπόνους υπερωρίες και παρακάμπτεται η φορολόγησή τους.

Οι συντελεστές
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών (6.000 ευρώ), φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος (δηλαδή, με συντελεστή 40%).
Ομως τα ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος τους. Συγκεκριμένα:
• μέχρι 20.000 ευρώ με συντελεστή 50%
• από 20.001 έως 40.000 ευρώ με συντελεστή 60%
• από 40.001 έως 60.000 ευρώ με συντελεστή 70%
• από 60.001 έως 80.000 ευρώ με συντελεστή 80%
• από 80.001 και πάνω με συντελεστή 90%.
Απαγορευτική  η εθελούσια
Για τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου τονίζεται στην εγκύκλιο ότι, σε περίπτωση που κάποια από τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα μετά την ισχύ του ν.3863/2010, δηλαδή από 15.7.2010 και εφεξής, καταρτίσει, τυπικά ή άτυπα, προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων της που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ανεξαρτήτως της θεσμοθετούμενης με το άρθρο αυτό μη συμμετοχής πια της Κοινωνικής Ασφάλισης σε αυτά τα προγράμματα), χορηγώντας οικονομικά κίνητρα πάσης φύσεως σε αυτούς τους υπαλλήλους, υποχρεούται η επιχείρηση να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια ΔΟΥ του αποχωρούντος υπαλλήλου της εντός 15 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του οικονομικού κινήτρου. Το οικονομικό αυτό κίνητρο υπάγεται στις παραπάνω διατάξεις και συνεπώς τα καταβαλλόμενα ποσά φορολογούνται με την ανωτέρω κλίμακα.

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=69020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου